The picture superiority effect

Det finns något som kallas "The picture superiority effect", som innebär att du kommer ihåg 65% av något om det åtföljs av bilder, mot 10% om det inte gör det. Denna effekt ökar bara i takt med vårt åldrande. Vi kan hantera data och siffror mycket snabbare och i större utsträckning om de är i visuell form, kontra text. Det är alltså av högsta vikt att du lyckas kommunicera visuellt om du vill att ditt budskap ska nå fram och framförallt kommas ihåg.  Det har också visats att du presterar ungefär 300% bättre med en uppgift, om instruktionerna åtföljs av bilder. IKEAs monteringsmanual är ett exempel som använder sig av detta.

Vi kan faktiskt förstå siffror mycket snabbare om de är visuellt presenterade, kontra i textform. Varför är det så? Det finns flera anledningar:

30-50% av vår hjärna är dedikerad till att tolka visuella intryck, och 70% av våra sensoriska Sensoriska receptorceller, är just i ögonen. Du kanske själv har varit med om att det bara tar en bråkdel av en sekund för oss att överblicka en situation? 

Vi har kommunicerat med bilder mycket längre än genom text. Det har också visats att du presterar ungefär 300% bättre med en uppgift, om instruktionerna åtföljs av bilder. IKEAs monteringsmanual är ett exempel som använder sig av detta.

Som de intelligenta varelser vi är, är snabba beslut och tolkningar av vår omvärld ibland livsviktigt för oss, och visuella intryck blir därför viktigt för oss att snabbt förstå och sortera. Hur märker vi det idag? På otroligt många plan. Vi är mer omgivna av bilder idag än någonsin tidigare, och du har kort tid på dig att göra ett intryck. Lär dig därför att visualisera din data!