Om digital mognad

Begreppet digital mognad är nära förbundet med det paradigmskifte vi är mitt uppe i.
Många företagsledningar drivs (fullt förståeligt) av en rädsla. Detta är symptomatiskt och definierar ofta det första stadiet i en mognadsprocess. 

Företaget har, inför digitaliseringen, en resa framför sig, jämförbart med ett sjukdomsförlopp där verksamheten går sämre innan den börjar må bättre. Vi har alla sett processen på våra arbetsplatser: uppsägningar, nya otydliga strukturella förändringar och minskad lönsamhet. En avveckling innan en utveckling.  Om vi delar upp denna process i olika faser, skulle det kunna se ut på följande vis:

Den första fasen, är vad vi kan kalla det Kosmetiska steget. Det som symboliserar detta steget är följande:

 • Drivet av rädsla
 • Ingen riktig effekt
 • Begränsat lärande
 • Skadar varumärket
 • Negativt ROI och MROI


Nästa steg: Integrerad aktivitet

 • Begränsad effekt
 • Visst lärande
 • Mål på fel nivå
 • Begränsade befogenheter (vem som fattar beslut)
 • Negativt värde
 • Ïnterna konflikter

I det tredje steget ser vi:

 • Klara effekter
 • Konflikter löses snabbt
 • Mål på rätt nivå
 • Synergier
 • Organisera konsekvsenser
 • Tydliga befogenheter


Det fjärde steget: En digital kärna

 • Strategiskt
 • Integrerat fullt ut
 • Ej separerat från resten av organisationen
 • Hög egen kompetens och förmåga
 • Ser bortom ordet “digitalt”


För att kunna lyckas väl i sin digitala transformation är det viktigt med följande:

 • Tydliga mål - motivation

 • Relevanta KPIer (key performance Indicator)

 • Målstyrda aktiviteter - saker som leder till målet

 • Löpande uppföljning - analys

 1. Kosmetiska steget


Organisationen ska ha:


 • Tydliga mål - motivation

 • Relevanta KPIer (key performance Indicator)

 • Målstyrda aktiviteter - saker som leder till målet

 • Löpande uppföljning - analys


Bryt ner allt till enkla frågor.

Hur mogen är organisationen du jobbar för eller de kunder som du jobbar med?


Exponeras - Jämförelse - Köp / Konvertering - second moment of truth - rekommendera vidare