Färger och dess betydelse för kommunikation

Färger spelar en så grundläggande roll i vårt sätt att kommunicera. De har förmågan att porträttera en rad känslor eller påvisa något viktigt; de påverkar din försäljning och definierar ditt företags identitet. Världens största leverantör av bilder har satt samman en lista på vilka färger som trendar under året och som kan vara intressanta att ha med i din formgivning. 

Språk, siffror och mätvärden är abstrakta symboler, medan färger verkar mer intuitivt. När vi får dessa båda att samverka, får vi intressant visuell kommunikation som både kan bli mer lättförståelig men också tilltala en bredare massa, baserat på kulturella konnotationer. Kort sagt; färg är viktigt, och du bör lära dig att hantera dess möjligheter. 

https://www.shutterstock.com/blog/trends/2020-color-trends