Digital transformation

Digitalisering. När jag först förstod att detta ver mer än vad själva den tekniska innebörden insinuerar - insåg jag att vi var i ett nytt stort skifte. Jag vet, det låter lite dramatiskt och nästan löjligt. Men där och då, där jag satt vid mitt skrivbord och insåg att alla företagsstrukturer, alla jobbtitlar och all kunskap höll på att förändras, insåg jag samtidigt att jag var tvungen att förändras med. Det kändes stort, eftersom jag ändå fram tills denna ålder - jag tror jag var 38 - kände att jag ändå hade börjat få lite koll på livet och var jag befann mig i det yrkesmässigt.

Digitaliseringen är stor och omfattande. Vi är mitt i ett paradigmskifte, där vi går från en invand struktur till ny och outforskad mark. Det är ingenting nytt för människan så klart, det är snarare vad som definierar oss. Men det innebär också att vi måste anpassa oss och att de som inte gör det, i ett grovt uttryck "slås ut".