Bra content marketing, del 1

Vi lever i en väldigt generös tid. Aldrig tidigare har det varit så lätt att nå så mycket information. Det finns tutorials för allt, och mycket av det är gratis. Detta innehållet, som befäster dig som en auktoritet inom ett område och ger dig och ditt varumärke ett mervärde, är vad vi brukar calla content marketing. I ärlighetens namn är en stor del av all content som produceras värdelöst. Vi minns det inte eftersom det blir en del av bruset. Det är det som sticker ut från kontexten som vi minns.

Jag vill här göra en åtskillnad på uttryck och innehåll, som i sig är åtskilda och som en bra marknadsförare kan lära sig att utnyttja. I uttrycket ligger det visuella, det omedelbara intrycket. Har du någon gång sett en reklamfilm med ett märkligt uttryck? Förmodligen minns du det. Den sjungande ipren-mannen. Van Dammes Epic Split. Exempel på uttryck som skiljer sig från kontexten och får oss att reagera. Värdet ligger sedan i själva innehållet som bygger ett förtroendekapital och där du positionerar dig som en auktoritet.

Ytterst är det kunden som avgör värdet baserat på tiden de investerat. Bra innehåll ger mer tid från kunden.

Vem vänder man sig mot?
Tänk bortom de traditionella målgrupperna som ålder, geografi och kön. Det som påverkar vårt val är inte alltid det vi som säljaremarknadsför oss mot. Vänd ditt innehåll snarare mot kulturer, subkulturer och identitet. Olika kulturer finns överallt; i fikarummet, hos den musikintresserade tonåringen, på gymmet. You get my point. Det som förenar oss är sällan vår ålder och var vi bor, utan vad vi identifierar oss med. Målgruppen är de som drivs av ett intresse, en passion.

Till sist. Bra content är extramaterial som ger kunden något, bygger ett förtroendekapital och befäster dig som producent som en auktoritet inom ditt område. Däri ligger mervärdet. Gör om verksamheten från ett budskap om vad "vi vill" till "vad vi gör", och dela med dig av detta värdefulla innehåll.